Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kontakt

Dane teleadresowe Operatorów programów

Informacje o poszczególnych programach (obszarach tematycznych) oraz o konkursach z danego obszaru udzielają Operatorzy tych programów.

Dane kontaktowe podane są poniżej.

UWAGA  Pytania dotyczące treści naboru wniosków nt. Zielonej transformacji w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej prosimy przesyłać na adres green.call@mfipr.gov.pl.

 

Punkt Informacyjny Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej*

Krajowy Punkt Kontaktowy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Departament Programów Pomocowych 

ul. Wspólna 2/4   00-926 Warszawa

tel. 22 273 71 89, 22 273 78 33

e-mail eog@mfipr.gov.pl

Sekretariat Departamentu:

tel.: 22 273 78 00

 *Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zostało utworzone 15 listopada 2019 r. w drodze przekształcenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Dane kontaktowe do Operatorów

Rozwój lokalny

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Departament Programów Pomocowych

tel. +48 22 273 77 91

e-mail rozwojlokalny@mfipr.gov.pl

www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny/

Rozwój przedsiębiorczości i innowacje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Departament Koordynacji Wdrażania Programów

tel. +48 22 432 80 80 +48 22 432 71 25

e-mail info@parp.gov.pl

www.parp.gov.pl/funduszenorweskie

Badania

Narodowe Centrum Nauki

Zespół ds. Funduszy Norweskich

tel. +48 12 341 90 03

e-mail biuro@ncn.gov.pl

www.ncn.gov.pl/eeanorwaygrants

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dział Współpracy Międzynarodowej 

tel. +48 22 39 07 401

e-mail norwaygrants@ncbr.gov.pl

www.ncbr.gov.pl/

Edukacja

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Biuro Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych

Zespół Programu Edukacja

tel. +48 22 46 31 650

e-mail edukacja.eog@frse.org.pl 

education.org.pl/

Środowisko, energia i zmiany klimatu  

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Departament Funduszy Europejskich

tel. +48 22 369 28 23

e-mail mfeog@klimat.gov.pl

www.gov.pl/klimat/mf-eog

Kultura 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Funduszy i Spraw Europejskich

tel. +48 22 69 25 410

e-mail dfe@mkidn.gov.pl

eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/pl/strona-glowna.php

Zdrowie

Ministerstwo Zdrowia

Departament Oceny Inwestycji

tel. +48 882 354 588

e-mail dep-doci@mz.gov.pl

zdrowie.gov.pl/fn

Sprawiedliwość

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Strategii i Funduszy Europejskich 

tel. +48 22 23 90 265

e-mail nmf@ms.gov.pl

funduszenasprawiedliwosc.ms.gov.pl/nmf-2014-2021/

Sprawy wewnętrzne 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Departament Funduszy Europejskich

tel. +48 22 601 42 48

e-mail fundusze.kontakt@mswia.gov.pl

fundusze.mswia.gov.pl/

Dialog społeczny i godna praca

Royal Norwegian Embassy Commercial Section I

Innovation Norway

Warta Tower

Chmielna 85/87 

00-805 Warszawa

www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy*

Fundacja im. Stefana Batorego (Obszar 2 i 3)

ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa

tel.: (+48) 22 536 02 00

e-mail aktywniobywatele@batory.org.pl

Fundacja Stocznia (Obszar 1)

Plac Zamkowy 10

00-277 Warszawa

tel.: (+48) 22 827 01 05

e-mail aktywniobywatele@stocznia.org.pl

Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich (Obszar 4)

tel.: (+48) 22 550 28 10

tel.:  (+48) 664 098 691

e-mail aktywniobywatele@faoo.pl

aktywniobywatele.org.pl/

* Operatorem Funduszu Krajowego jest konsorcjum złożone z trzech organizacji:

Fundacja im. Stefana Batorego (lider),

Fundacja Stocznia,

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich                                    

Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny*

Kontakt z konsultantami i konsultantkami regionalnymi:

e-mail i numery telefonów: aktywniobywatele-regionalny.org.pl/kontakt/

aktywniobywatele-regionalny.org.pl/

* Operatorem Funduszu Regionalnego jest konsorcjum w składzie:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider),

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,

Fundacja Edukacja dla Demokracji 

Fund for Youth Employment*

Ecorys Polska**

ul. Solec 38/105

Warszawa 00-394

JCP Srl Italy

Via de pisis 5

42124 Reggio Emilia, Włochy

tel.:

East Hub Information Unit (Warszawa): +48 880 52 52 01

West Hub Information Unit (Reggio Emilia): +39 05 22 501 157

South Hub Information Unit (Sofia): +35 92 81 55 680

email eeagrants@ecorys.com

www.ecorys.com/pl/poland/eea-and-norway-grants

* środki poza Memorandum of Understanding z Polską

** Operatorem Fund for Youth Employment jest konsorcjum złożone z dwóch organizacji:

Ecorys Polska

JCP Srl Italy