Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kontakt

Dane teleadresowe Operatorów programów

Informacje o poszczególnych programach (obszarach tematycznych) oraz o konkursach z danego obszaru udzielają Operatorzy tych programów.

Dane kontaktowe podane są poniżej.

 

Punkt Informacyjny Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej*

Krajowy Punkt Kontaktowy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Departament Programów Pomocowych 

ul. Wspólna 2/4   00-926 Warszawa

tel. 22 273 78 44; 22 273 78 33

e-mail eog@mfipr.gov.pl

Sekretariat Departamentu:

tel.: 22 273 78 00

faks: 22 273 89 13

 *Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zostało utworzone 15 listopada 2019 r. w drodze przekształcenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Dane kontaktowe do Operatorów

Rozwój lokalny

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Departament Programów Pomocowych

tel. +48 22 273 77 91

e-mail rozwojlokalny@miir.gov.pl 

https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny/

Rozwój przedsiębiorczości i innowacje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Departament Koordynacji Wdrażania Programów

tel. +48 22 432 80 80 +48 22 432 71 25

e-mail info@parp.gov.pl

https://www.parp.gov.pl/funduszenorweskie

Badania

Narodowe Centrum Nauki

Zespół ds. Funduszy Norweskich

tel. +48 12 341 90 03

e-mail biuro@ncn.gov.pl

https://www.ncn.gov.pl/eeanorwaygrants

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dział Współpracy Międzynarodowej 

tel. +48 22 39 07 401

e-mail norwaygrants@ncbr.gov.pl

https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=17281&L=2

Edukacja

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Biuro Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych

Zespół Programu Edukacja

tel. +48 22 46 31 650

e-mail edukacja.eog@frse.org.pl 

http://education.org.pl/

Środowisko, energia i zmiany klimatu  

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Departament Funduszy Europejskich

tel. +48 22 369 28 23

e-mail  mfeog@klimat.gov.pl

https://www.gov.pl/klimat/mf-eog

Kultura 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Funduszy i Spraw Europejskich

tel. +48 22 69 25 410

e-mail dfe@mkidn.gov.pl

https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/pl/strona-glowna.php

Zdrowie

Ministerstwo Zdrowia

Departament Oceny Inwestycji

tel. +48 882 354 588

e-mail dep-doci@mz.gov.pl

http://zdrowie.gov.pl/fn

Sprawiedliwość

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Strategii i Funduszy Europejskich 

tel. +48 22 23 90 265

e-mail nmf@ms.gov.pl

https://funduszenasprawiedliwosc.ms.gov.pl/nmf-2014-2021/

Sprawy wewnętrzne 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Departament Funduszy Europejskich

tel. +48 22 601 42 48

e-mail fundusze.kontakt@mswia.gov.pl

https://fundusze.mswia.gov.pl/ue/fundusze/wdrazane/norweski-mechanizm-fina/15264,Norweski-Mechanizm-Finansowy-2014-2021.html

Dialog społeczny i godna praca

Royal Norwegian Embassy Commercial Section I

Innovation Norway

Warta Tower

Chmielna 85/87 

00-805 Warszawa

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/

Społeczeństwo obywatelskie - fundusz krajowy

Fundacja im. Stefana Batorego

ul. Sapieżyńska 10a

00-215 Warszawa

tel.: +48 22 536 02 00

fax: +48 22 536 02 20

e-mail batory@batory.org.pl

http://www.batory.org.pl/