Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Norwegia, Islandia i Liechtenstein wesprą małe i średnie miasta – ruszył program „Rozwój Lokalny”

255 polskich miast otrzyma pieniądze z Funduszy norweskich i EOG na wsparcie ochrony środowiska, spraw społecznych i gospodarczych. Konferencję inaugurującą program otworzył minister Jerzy Kwieciński. Obecni byli przedstawiciele polskich samorządów oraz norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Norweskiego Związku Władz Regionalnych i Lokalnych, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Związku Miast Polskich.

"Program „Rozwój Lokalny” jest adresowany do małych i średnich miast, wyłonionych przez Polską Akademię Nauk jako ośrodki z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju. Ma on stanowić odpowiedź na najważniejsze wyzwania, z jakimi borykają się te miasta, takie jak wdrażanie standardów dostępności, czy wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki"  – powiedział minister Jerzy Kwieciński.

Planowane jest przeprowadzenie konkursu i wdrożenie ok. 15 kompleksowych, zintegrowanych horyzontalnych projektów rozwojowych o wartości 3-10 mln euro każdy. Oprócz podniesienia jakości życia mieszkańców miast, celem realizacji projektów jest wypracowanie takich narzędzi i rozwiązań, które będą rozpowszechniane wśród wszystkich samorządów. Tym samym program „Rozwój Lokalny” i wdrażane w jego ramach projekty będą stanowiły model rozwoju dla miast małych i średnich.

"Program i przeprowadzone projekty rozwojowe będą nową jakością wsparcia polskich samorządów. Dzięki wspólnym działaniom wszystkie samorządy będą mogły skorzystać ze zdobytej wiedzy i doświadczenia, co poskutkuje lepszym poziomem życia mieszkańców i warunkami do dalszego rozwoju miast" – zapewniał minister.

Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą z Funduszy norweskich i EOG, czyli specjalnej puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za to te trzy kraje mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami. Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Za koordynację wdrażania Funduszy norweskich i EOG w Polsce odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Współpracuje przy tym z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Poszczególne programy III edycji Funduszy będą wdrażane przez polskie instytucje publiczne. Wyjątek stanowią, podobnie jak w poprzednich edycjach, obszary „Społeczeństwo obywatelskie” oraz „Dialog społeczny – godna praca”, które będą zarządzane przez darczyńców (odpowiednio przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli oraz Innovation Norway).

Inaugurowany dzisiaj Program opiewa na sumę – 117,6 milionów euro, z czego 15% tej kwoty, czyli 17,6 milionów euro to wkład krajowy.

Galeria zdjęć

 • Uczestnicy konferencji

  Uczestnicy konferencji

 • Minister Jerzy Kwieciński

  Minister Jerzy Kwieciński

 • Sesja pytań i odpowiedzi

  Sesja pytań i odpowiedzi

 • Minister Jerzy Kwieciński

  Minister Jerzy Kwieciński

 • Eva Beuselinck

  Eva Beuselinck

 • Tomasz Potkański

  Tomasz Potkański

 • Adam Ostry

  Adam Ostry

 • Maciej Aulak

  Maciej Aulak

 • Marcin Bogusz

  Marcin Bogusz

 • Niels Engelschiøn

  Niels Engelschiøn

Prezentacje: