Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Polska kultura bartnicza wpisana na listę UNESCO

Kultura bartnicza została wpisana na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości. Stało się to na mocy decyzji Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego podczas 15. sesji w Paryżu.

O tradycyjnym bartnictwie i jego roli w ekosystemie można przeczytać na stronie internetowej Nadleśnictwa Augustów, które zrealizowało projekt "Tradycyjne bartnictwo ratunkiem dzikich pszczół w lasach", dofinansowany w II edycji Funduszy norweskich i EOG.

Celem projektu było upowszechnienie wiedzy nt. roli pszczół w ekosystemach i wzrost świadomości społecznej nt. konieczności ochrony aktywnej rodzimych ras pszczół, a także poprawa warunków życia dzikich pszczół.

W jego ramach zostały przygotowane zróżnicowane propozycje skierowane do indywidualnego oraz masowego odbiorcy: ścieżki edukacyjne z przewodnikami, kioski multimedialne, ekspozycje oraz kampania informacyjno-edukacyjna.