Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie roczne z Państwami-Darczyńcami Funduszy norweskich i EOG w Trójmieście

12 i 13 czerwca 2019 r. w Trójmieście odbyło się spotkanie roczne przedstawicieli KPK z państwami-darczyńcami Funduszy norweskich i EOG. Delegacji polskiej przewodniczyła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Stronę darczyńców reprezentowali m.in.: ambasadorowie – Olav Myklebust, ambasador Norwegii i Thorir Ibsen, ambasador Islandii; dyrektor Wydziału ds. Europy Środkowej w norweskim MSZ Sjur Larsen, dyrektor Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli Henning Stiro, wicedyrektor Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli Árni Páll Árnason oraz przedstawicielka Liechtensteinu Helen Lorez.

"Ostatni rok naszej wspólnej pracy był bardzo intensywny. Już blisko 50 organizacji po stronie polskiej oraz po stronie darczyńców jest zaangażowanych w Fundusze. Obecnie naszym wspólnym celem jest płynne wejście w trzecią edycję Funduszy norweskich i EOG" – mówiła wiceminister.

Na spotkaniu podsumowano przebieg współpracy z ostatniego roku. Do tej chwili podpisano trzy z dziewięciu zaplanowanych w kolejnej, trzeciej już edycji, umów programowych na dofinansowanie – Edukację, Rozwój Lokalny i Badania. Dyskutowano także o postępach prac nad kolejnymi programami, m.in. Zdrowiem, Środowiskiem czy Kulturą. Polska delegacja zapewniła, że jest otwarta na dalsze dyskusje. 

Po oficjalnym podsumowaniu delegacje udały się na zwiedzanie miejsc, które otrzymały wsparcie z Funduszy norweskich i EOG. Wśród ich znalazło się Narodowe Muzeum Morskie, gdzie goście mieli okazję obejrzeć wystawy dotyczące żeglugi, okrętownictwa i rybołówstwa oraz zapoznać się z rezultatami zrealizowanych projektów. Wśród rezultatów tych wskazać należy m.in. wymianę wiedzy eksperckiej z Hardanger&VossMuseum z Utne oraz Norweskim Dyrektoriatem Dziedzictwa Kulturowego (Riksantikvaren) z Oslo w zakresie ginących rzemiosł morskich (np. szkutnictwa, powroźnictwa) oraz opracowanie programów edukacyjnych promujących nautologiczne dziedzictwo kulturowe. Fundusze norweskie i EOG umożliwiły też Muzeum m. in. utworzenie Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie.

Ponadto delegacje zwiedziły Elektrociepłownię PGE Energia Ciepła w Gdyni. To tam dzięki Funduszom działają instalacje oczyszczania spalin, które skutecznie zmniejszają emisję pyłu w trójmiejskim powietrzu. Goście zawitali także w Instytucie Oceanologii Państwowej Akademii Nauk w Sopocie, gdzie ekolog morza, profesor Jan Marcin Węsławski zaprezentował rezultaty siedmiu projektów z zakresu badań polarnych i badań na Bałtyku.

Wizyta w Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej była z kolei okazją do zapoznania się z rezultatami projektu „Zamieszkaj u siebie”, będącego odpowiedzią  na problem braku stabilnego miejsca zamieszkania, z jakim borykają się wychowankowie po opuszczeniu placówek systemu pieczy zastępczej i potrzebę budowania trwałych pomostów między wychowaniem w Domach dla Dzieci a osiąganiem życiowej samodzielności młodzieży startującej w dorosłość.

Galeria zdjęć

Foto: Sebastian Wyrostek

Spotkanie roczne strony polskiej i darczyńców z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu w Gdańsku. Uczestnicy spotkania siedzą przy stole konferencyjnym. Na pierwszym planie od lewej: Olav Myklebust - Ambasador Norwegii, Maciej Aulak - dyrektor Departamentu Programów Pomocowych, Małgorzata Jarosińska-Jedynak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Małgorzata Zalewska - zastępca dyrektora Departamentu Programów Pomocowych

Spotkanie roczne strony polskiej i darczyńców z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu w Gdańsku. Na zdjęciu: Olav Myklebust - Ambasador Norwegii, Maciej Aulak - dyrektor Departamentu Programów Pomocowych, Małgorzata Jarosińska-Jedynak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Małgorzata Zalewska - zastępca dyrektora Departamentu Programów Pomocowych

 

Spotkanie roczne strony polskiej i darczyńców z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Wizyta w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Profesor Jan Marcin Węsławski prezentuje bilateralne projekty naukowe

Wizyta w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie

 

Wizyta delegacji polskiej oraz delegacji z państw-darczyńców w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Uczestnicy oglądają muzealną ekspozycję

Wizyta delegacji polskiej oraz delegacji z państw-darczyńców w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku

 

Wizyta delegacji polskiej oraz delegacji z państw-darczyńców w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Uczestnicy oglądają muzealną ekspozycję

Wizyta delegacji polskiej oraz delegacji z państw-darczyńców w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku

 

Wizyta delegacji polskiej oraz delegacji z państw-darczyńców w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Uczestnicy oglądają muzealną ekspozycję

Wizyta delegacji polskiej oraz delegacji z państw-darczyńców w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku

 

Spotkanie roczne strony polskiej i darczyńców z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu w Gdańsku. Uczestnicy spotkania siedzą przy stole konferencyjnym.

Spotkanie roczne strony polskiej i darczyńców z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu w Gdańsku

 

Wizyta delegacji polskiej oraz delegacji z państw-darczyńców w Elektrociepłowni Gdynia (PGE Energia Ciepła SA Oddział Wybrzeże). Uczestnicy spotkania siedzą przy stole konferencyjnym i słuchają prezentacji

Wizyta delegacji polskiej oraz delegacji z państw-darczyńców w Elektrociepłowni Gdynia (PGE Energia Ciepła SA Oddział Wybrzeże)

 

Wizyta delegacji polskiej oraz delegacji z państw-darczyńców w Elektrociepłowni Gdynia (PGE Energia Ciepła SA Oddział Wybrzeże). Uczestnicy spotkania zwiedzają teren elektrociepłowni.

Wizyta delegacji polskiej oraz delegacji z państw-darczyńców w Elektrociepłowni Gdynia (PGE Energia Ciepła SA Oddział Wybrzeże)

 

Wizyta delegacji polskiej oraz delegacji z państw-darczyńców w Elektrociepłowni Gdynia (PGE Energia Ciepła SA Oddział Wybrzeże). Uczestnicy spotkania zwiedzają teren elektrociepłowni

Wizyta delegacji polskiej oraz delegacji z państw-darczyńców w Elektrociepłowni Gdynia (PGE Energia Ciepła SA Oddział Wybrzeże)

 

Wizyta delegacji polskiej oraz delegacji z państw-darczyńców w Elektrociepłowni Gdynia (PGE Energia Ciepła SA Oddział Wybrzeże). Uczestnicy spotkania zwiedzają teren elektrociepłowni.

Wizyta delegacji polskiej oraz delegacji z państw-darczyńców w Elektrociepłowni Gdynia (PGE Energia Ciepła SA Oddział Wybrzeże)

 

Wizyta delegacji polskiej oraz delegacji z państw-darczyńców w Elektrociepłowni Gdynia  (PGE Energia Ciepła SA Oddział Wybrzeże). Uczestnicy spotkania zwiedzają teren elektrociepłowni.

Wizyta delegacji polskiej oraz delegacji z państw-darczyńców w Elektrociepłowni Gdynia  (PGE Energia Ciepła SA Oddział Wybrzeże)

 

Wizyta delegacji polskiej oraz delegacji z państw-darczyńców w Elektrociepłowni Gdynia (PGE Energia Ciepła SA Oddział Wybrzeże). Uczestnicy spotkania zwiedzają teren elektrociepłowni

Wizyta delegacji polskiej oraz delegacji z państw-darczyńców w Elektrociepłowni Gdynia (PGE Energia Ciepła SA Oddział Wybrzeże)