Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do składania wniosków w 2. turze konkursu na projekty interwencyjne

Nabór wniosków w 2. turze konkursu interwencyjnego w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny rozpoczął się 22 listopada 2022 r. Wnioski można składać w trybie ciągłym do 22 maja 2023 roku do godz. 12.00.

W ramach konkursu na projekty interwencyjne planowane jest dofinansowanie działań, które stanowią szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców sytuacje kryzysowe, tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorców. Zakładana interwencja ma odpowiadać na konkretne, pilne problemy i obejmować rozwiązania możliwe do wdrożenia i przynoszące konkretne rezultaty w czasie od 3 do 8 miesięcy.

Projekty te muszą również wpływać na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i wpisywać się w jeden z trzech tematycznych obszarów wsparcia w ramach Programu, tj.:

  • Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci),
  • Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu,
  • Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich. Jego budżet to 26 milionów euro.