Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

W tym miejscu znajdziesz wymogi i wskazówki dotyczące informacji i promocji oraz logotypy i wzory materiałów.

Informacja i promocja

Zgodnie z Regulacjami ws. wdrażania funduszy norweskich i EOG, podmioty zaangażowane w implementację tych środków mają obowiązek prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych. Załącznik nr 4 do Regulacji „Wymogi dotyczące Informacji i Promocji” precyzuje szczegółowo wymagania w tym zakresie. Dodatkowo, „Podręcznik Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej” zawiera porady i praktyczne wskazówki na temat sposobu prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych. Ponadto, dla Operatorów przygotowano „Wskazówki ws. przygotowania Planu Komunikacji”.

Logotypy funduszy norweskich i funduszy EOG 
 

UWAGA: Jeśli projekt finansowany jest jedynie np. z funduszy EOG, należy stosować tylko logo funduszy EOG (analogicznie w przypadku funduszy norweskich). Jeśli projekt jest finansowany z obydwu funduszy, oba loga powinny być używane.

Logotypy można umieszczać w kolorach: czerwony i niebieski lub czarny i szary, ewntualnie białe na czarnym tle.

Pobierz logotypy

 

 

Wzory materiałów informacyjno-promocyjnych

Biuro Mechanizmów Finansowych przygotowało wzory materiałów informacyjnych i promocyjnych, które mogą być bezpośrednio wykorzystane przez grafików. Ma to na celu ułatwienie prowadzenia działań promocyjnych. Ponadto, ma to zapewnić spójność przekazu i sprawić, iż odbiory zewnętrzni - dzięki jednolitym projektom graficznym - będą automatycznie kojarzyć te materiały z funduszami norweskimi i EOG.

Wzory materiałów publikowane są także na stronie Biura Mechanizmów Finansowych w sekcjach "Communications" i "Templates".

Tablice informacyjne

Podręcznik Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej nie narzuca z góry rozmiaru tablicy informacyjnej. Należy dobrać taki rozmiar, aby jak najlepiej służył promocji projektu. Należy upewnić się, aby informacje umieszczane na tablicy były podane w przystępny sposób. Ponadto, należy zwrócić uwagę, aby przesadnie nie zapełnić tablicy tekstem. Logo beneficjenta oraz logo funduszy norweskich i EOG muszą być widoczne. Należy również zamieścić informacje o celach projektu lub o beneficjentach ostatecznych. Ponadto, należy podać informacje o podmiocie realizującym projekt oraz o wartości dofinansowania (kwota oraz cel, na jaki zostanie przeznaczona).

Wzór tablic informacyjnych (PDF 255 KB)

Paleta kolorów

W celu osiągnięcia spójności wizualnej przekazu związanego z projektami o zbliżonej tematyce w różnych państwach - beneficjentach, opracowana została paleta kolorów dla poszczególnych obszarów tematycznych. Choć nie jest to obowiązkowe, zaleca się stosowanie koloru przypisanego danemu programowi lub projektowi. Informacje techniczne odnoszące się do kolorów zostały przedstawione w Podręczniku Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej

Paleta kolorów (PDF 26 KB)

Tablice pamiątkowe

Istnieją trzy wersje tablic pamiątkowych - w zależności od źródła finansowania projektu (fundusze norweskie, fundusze EOG, lub fundusze norweskie i EOG). Tablice mogą być wykonane na bazie aluminium lub z tworzywa sztucznego (plastik) lub innego odpowiedniego materiału o minimalnej żywotności pięciu lat. Informacje techniczne odnoszące się do tablic pamiątkowych zostały przedstawione w Podręczniku Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej.

Wzór tablic pamiątkowych (PDF 40 KB)

Łuk

Łuk jest opcjonalnym elementem graficznym, z którym można się spotkać na większości zaproponowanych szablonów. Łuk jest dostępny w programie InDesign, więc kolory łuku mogą być zmieniane bez konieczności korzystania z innego programu. 

Łuk (PDF 624 KB)

Plakat

Plakaty mogą występować w dwóch rodzajach - jako zilustrowanie projektu lub jako forma prezentacji najważniejszych informacji o projekcie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Podręczniku Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej.

Wzór plakatów (PDF 146 KB)

Prezentacja w programie Power Point

Jest to wzór prezentacji w programie PowerPoint. Logotypy funduszy norweskich i EOG powinny być umieszczone po stronie prawej nad krzywą (łukiem), podczas gdy logo beneficjenta / Operatora powinny być umieszczone po lewej stronie.

Raport

Wzór raportu jest polecany przy przygotowywaniu materiałów na zakończenie projektu / programu - w celu prezentacji osiągnięć. Ponadto, wzór raportu może być również wykorzystywany w celu informowania o stanie zaawansowania projektu / programu.

Wzór raportu (PDF 94 KB)

Broszura 18x18 cm

Broszura w formacie 18 x 18 jest polecana przy przygotowywaniu materiałów typowo promocyjnych. Może też być stosowana jako materiał informacyjny podczas wydarzeń informacyjno-promocyjnych, np. ważnych spotkań (do zilustrowania kluczowych działań w projekcie / programie).

Wzór broszury (PDF 110 KB)

Ulotka A5

Ulotka służy przedstawieniu najważniejszych informacji o projekcie / programie.

Wzór ulotki (PDF 127 KB)

Newsletter

Biuletyny wykorzystywane są do informowania partnerów projektu / programu oraz zainteresowanych stron o stanie zaawansowania projektu / programu. 

Wzór newslettera (PDF 95 KB)

Roll-up

Banery w formie roll-up’ów mogą być wykorzystane podczas konferencji lub umieszczone w budynku biurowym w widocznym miejscu.

Standardowy format to ok. 800 x 2000 mm, choć szerokość może dochodzić nawet do ok. 1200 mm.

Wzór roll-up
 (PDF 222 KB)

Naklejka

Istnieją trzy wersje naklejek - w zależności od źródła finansowania projektu (fundusze norweskie, fundusze EOG, lub fundusze norweskie i EOG).  Powinny być wydrukowane na samoprzylepnych arkuszach. Rozmiar: 100 x 55 mm.

Wzór naklejki (PDF 25 KB)

Typografia

Daxline Pro jest nowoczesną czcionką i wersją ‘OpenType’ oryginalnej czcionki Daxline. Doskonale nadaje się do tworzenia publikacji. Daxline Pro zawiera wszystkie znaki w różnych językach krajów Unii Europejskiej, bez znaczenia czy jest to cyrylica, alfabet grecki, czy łaciński. Większość grafików ma do niej dostęp. W przypadku braku czcionki Daxline Pro zaleca się stosowanie czcionki Verdana. 

Wzór typografii (PDF 42 KB)

Video

Jest to szablon, który można wykorzystać przy produkcji materiałów audiowizualnych. Są to plansze, które mogą być umieszczone na początku bądź na końcu filmu, spotu itp. 

Kolor krzywej powinien być czerwony lub być jednym z kolorów z palety barw.

Wzór video
  (PDF 177 KB)

Strona internetowa

Istnieje wiele prostych rozwiązań dla tworzenia strony internetowej. Można też skorzystać z profesjonalnej pomocy. Ważne jest, aby zarejestrować domenę i znaleźć dostawcę usług hostingowych dla swojej witryny. Należy pamiętać, aby zachować prostotę i zamieszczać ważne informacje w taki sposób, aby można było łatwo do nich dotrzeć. Powinno unikać się elementów flash’owych oraz ruchomych grafik, ponieważ mogą one irytować odwiedzających stronę. Należy używać standardowych czcionek takich jak Arial, Verdana czy Times New Roman. Ułatwi to korzystanie ze strony przez użytkownika.