Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Stan wdrażania

Program uruchomiony.

Cel programu

Wzmocniona współpraca trójstronna pomiędzy organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi i władzami publicznymi oraz promocja godnej pracy

Kwota dofinansowania programu

5 120 000 €

Współfinansowanie programu

Nie dotyczy

Źródło finansowania programu

Fundusz norweski

Operator Programu

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli (sekretariat Państw-Darczyńców dla Funduszy norweskich i EOG) na podstawie Artykułu 6.13 Regulacji. Innovation Norway jest wskazane jako Operator Funduszu na podstawie Artykułu 6.13 ust. 4 Regulacji.

Obszar programowy

Dialog społeczny – godna praca

Projekt predefiniowany

Tytuł projektu:

Dobry klimat dla miejsc pracy dobrej jakości

Beneficjent projektu:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Partner projektu z Państw-Darczyńców:

Możliwość zaangażowania podmiotów z państw-darczyńców zostanie zbadana w trakcie przygotowywania koncepcji programu.

Maksymalna kwota wsparcia:

1 000 000 €