Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nazwa Programu

Edukacja

Cel Programu

 • Zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • Wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji
 • Wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy poprzez edukację

Obszary wsparcia

 • Rozwój zawodowy pracowników instytucji edukacyjnych
 • Mobilność w edukacji wyższej – dla studentów i pracowników
 • Wzmocnienie jakości i adekwatności nauczania zawodowego i ustawicznego
 • Wzmocnienie jakości i adekwatności nauczania na wszystkich szczeblach edukacji (z wyłączeniem kształcenia zawodowego i ustawicznego) poprzez współpracę instytucjonalną

Budżet Programu

23,53 mln euro, w tym:

 • 20 mln euro z Mechanizmu Finansowego EOG
 • 3,53 mln euro – wkład krajowy

Operator Programu

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

Partnerzy Programu z Państw-Darczyńców*

*Państwa-Darczyńcy Funduszy EOG: Norwegia, Islandia, Liechtenstein

Uprawnieni beneficjenci

Polskie instytucje działające w obszarze edukacji na wszystkich poziomach, z wyłączeniem edukacji przedszkolnej

Dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania

 • od 2 do 30 tys. euro – dla naborów w obszarze rozwoju zawodowego pracowników instytucji edukacyjnych
 • od 20 tys. do 200 tys. euro – dla naborów dotyczących komponentu mobilności w edukacji wyższej
 • od 35 tys. do 250 tys. euro dla naborów dotyczących: 1) wzmocnienia jakości i adekwatności nauczania zawodowego i ustawicznego; 2) wzmocnienia jakości i adekwatności nauczania na wszystkich szczeblach edukacji (z wyłączeniem kształcenia zawodowego i ustawicznego) poprzez współpracę instytucjonalną

Poziom dofinansowania

do 100% kosztów kwalifikowalnych projektu

Partnerstwo na poziomie projektów z instytucjami z Państw-Darczyńców

Nie jest wymagane za wyjątkiem działania b (wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw) w Komponentach III i IV, natomiast za złożenie projektu w partnerstwie z podmiotami z Państw-Darczyńców podczas oceny merytorycznej przyznawane są dodatkowe punkty. W projektach mobilnościowych wymagane jest posiadanie Instytucji Przyjmującej/Wysyłającej z Państw-Darczyńców.

Sposób wyłaniania projektów

I.  Nabory

Tematyka naborów

Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach następujących 4 komponentów:

 • Komponent I – Profesjonalny rozwój kadry
 • Komponent II – Mobilność w szkolnictwie wyższym
 • Komponent III – Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego
 • Komponent IV – Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego)

Harmonogram naborów dla Funduszy norweskich i EOG 2014-2021

Wszystkie nabory zostały ogłoszone i zamknięte (stan na październik 2022 r.)

Aktualny harmonogram

Szczegółowe informacje o naborach w Programie

Strona Operatora Programu (FRSE)

II.  Projekty predefiniowane

Nie dotyczy

Więcej informacji

Wydarzenia

1. Podpisanie umowy w sprawie Programu „Edukacja" podczas konferencji inaugurującej III edycję Funduszy norweskich i EOG w Polsce (12 września 2019 r.):

2. Konferencja inaugurująca Program „Edukacja” (5 kwietnia 2019 r.)