Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Społeczeństwo obywatelskie

Nazwa Programu

Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy

Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

Cel programu

Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz wzmocnienie najsłabszych grup społecznych

Kwota dofinansowania programu

53 000 000 €

Współfinansowanie programu

nie dotyczy

Źródło finansowania programu

Fundusz EOG

Operator Programu

Biuro Mechanizmów Finansowych (BMF) w Brukseli (sekretariat Państw-Darczyńców dla Funduszy norweskich i EOG) na podstawie Artykułu 6.13 Regulacji.

W ramach Funduszu na rzecz społeczeństwa obywatelskiego wyłoniono dwóch Operatorów Programu, którzy współpracują bezpośrednio z BMF i organizują nabory wniosków:

  • Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy: Fundacja im. Stefana Batorego, w konsorcjum z Fundacją STOCZNIA i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich,
  • Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, w konsorcjum z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundacją Edukacja dla Demokracji.

Partnerzy programu z Państw-Darczyńców

nie dotyczy

Międzynarodowa organizacja partnerska

nie dotyczy

Obszary programowe

Społeczeństwo obywatelskie

Kwestie szczególne

W ramach tego programu zostały ustanowione dwa Fundusze: jeden Krajowy oraz jeden Regionalny.

  • kwota "Aktywni Obywatele -Fundusz Krajowy" wynosi 30 000 000 €;
  • kwota "Aktywni Obywatele -Fundusz Regionalny" wynosi 23 000 000 €.

Więcej informacji o Funduszu Krajowym znajduje się na stronach: