Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nazwa Programu

Badania naukowe

Cel Programu

Poprawa wyników polskich badań naukowych, zarówno podstawowych, jak i stosowanych, jako narzędzi służących rozwojowi społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy

Obszary wsparcia

 • Badania podstawowe
 • Badania stosowane

Budżet Programu

129,4 mln euro, w tym:

 • 100 mln euro z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
 • 10 mln euro z Mechanizmu Finansowego EOG
 • 19,4 mln euro – wkład krajowy

W ramach tego:

 • Badania podstawowe – 51,76 mln euro
 • Badania stosowane – 77,64 mln euro

Operator Programu

 • Narodowe Centrum Nauki (NCN)  – wsparcie badań podstawowych
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) –  wsparcie badań aplikacyjnych

Partnerzy Programu z Państw-Darczyńców*

Norweska Rada Nauki (The Research Council of Norway / Forskningsrådet)

*Państwa-Darczyńcy Funduszy norweskich i EOG: Norwegia, Islandia, Liechtenstein

Uprawnieni beneficjenci

 • uczelnie wyższe
 • instytuty naukowe
 • instytuty badawcze
 • przedsiębiorcy
 • naukowcy za pośrednictwem organizacji badawczych

Dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania

1.  Badania podstawowe

 • od 0,5 do 1,5 milionów euro dla konkursu GRIEG – polsko-norweskie projekty badawcze
 • od 0,5 do 1,5 milionów euro dla konkursu IdeaLab – interdyscyplinarne, przełomowe projekty badawcze
 • od 100 do 200 tys. euro dla konkursu POLS – projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy w polskich organizacjach badawczych lub przedsiębiorstwach

2.  Badania stosowane

 • od 0,5 do 1,5 milionów euro – dla konkursu POLNOR 2019
 • od 0,5 do 5 milionów euro – dla konkursu POLNOR CCS 2019
 • od 0,5 do 6,6 milionów euro dla konkursu Idealab – interdyscyplinarne, przełomowe projekty badawcze

Poziom dofinansowania

do 100%

Partnerstwo na poziomie projektów z instytucjami z Państw-Darczyńców

Jest wymagane.

Sposób wyłaniania projektów

I.  Nabory

Tematyka naborów 

1.  Badania podstawowe

a)  GRIEG – polsko-norweskie projekty badawcze: konkurs na projekty badawcze realizowane wspólnie przez polsko-norweskie zespoły badawcze, obejmuje wszystkie dziedziny nauki (panele dyscyplin NCN), ze szczególnym uwzględnieniem badań polarnych i badań z zakresu nauk społecznych.

b)  IdeaLab – interdyscyplinarne, przełomowe projekty badawcze: tematyka konkursu dotyczy wyzwań wynikających ze złożonych procesów, jakie zachodzą w naszych czasach, takich jak: globalizacja, zmiany technologiczne, zmiany klimatu i środowiska naturalnego, przemiany demograficzne, znaczące fale migracji, brak stabilności geopolitycznej i wiele innych rodzących niepewność (pociągającą za sobą zagrożenia, a w niektórych przypadkach szanse), którym musi stawić czoło społeczeństwo europejskie.

c)  POLS – projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy w polskich organizacjach badawczych lub przedsiębiorstwach: konkurs wspierający mobilność, realizowany w formule małych grantów dla naukowców z zagranicy (z całego świata), chcących prowadzić badania w Polsce. Przyjazd zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, przyczyni się do wzmocnienia potencjału naukowego polskich jednostek badawczych.

2.  Badania stosowane

a)  POLNOR 2019

Wspólne polsko-norweskie projekty badawcze w następujących obszarach:

 • zdrowie i opieka społeczna
 • przemysł i technologie informacyjne
 • energia, transport i klimat
 • żywność i zasoby naturalne
 • rozwój społeczny i gospodarczy
 • pojazdy bezzałogowe

b)  POLNOR CCS 2019

Wspólne polsko-norweskie projekty badawcze w obszarze wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, w tym:

 • pełna analiza łańcucha wartości
 • nauki społeczne związane z wdrażaniem CCS
 • pilotażowe instalacje do magazynowania CO2
 • nowa wiedza, która ułatwi składowanie CO2 na dużą skalę
 • rozwój rozwiązań wychwytywania CO2 zintegrowanych z procesami energetycznymi i przemysłowymi

c)  Idealab – przełomowe, interdyscyplinarne projekty badawcze

Tematyka konkursu: „Miasta przyszłości: usługi i rozwiązania”; innowacyjny sposób generowania projektów badawczych w połączeniu z recenzją w czasie rzeczywistym. Kluczowym elementem tej metody są interaktywne i intensywne warsztaty z udziałem uczestników z różnych dyscyplin i środowisk oraz zespół ekspertów zewnętrznych (mentorów i dyrektora) oraz interesariuszy, organizowane w celu wprowadzania nowych podejść do wyzwań badawczych na określony temat.

Harmonogram naborów dla Funduszy norweskich i EOG 2014-2021

Wszystkie nabory zostały ogłoszone i zamknięte (stan na październik 2022 r.) - sprawdź aktualny harmonogram.


Szczegółowe informacje o naborach w Programie:

Strona Operatora Programu (NCN)

Strona Operatora Programu (NCBiR):

II.  Projekty predefiniowane

Nie dotyczy

Więcej informacji

Wydarzenia

1.  Podpisanie umowy w sprawie Programu „Badania naukowe" (7 czerwca 2019 r.):

 2. Konferencja inaugurująca Program „Badania naukowe" (23 września 2019 r.):