Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Działania planowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - Operatora Programu:

 1. dwuetapowy nabór wniosków
  Po zakończeniu (30 października 2020 roku) naboru kompletnych propozycji projektów (KPP), do Operatora Programu wpłynęły 54 dokumentacje projektowe. Po ocenie formalnej KPP do oceny merytorycznej ekspertów przekazano 53 KPP. Ocena merytoryczna została zakończona w drugim kwartale 2021 roku. Więcej informacji o aktualnych działaniach w ramach Programu znajdą Państwo w zakładce Nabory wniosków.
   
 2. projekt predefiniowany: Dobre zarządzanie, odpowiedzialne instytucje, transparentność;
  13 mln euro - zapewni wsparcie eksperckie dla miast biorących udział w naborze wniosków, wdrażanie nowoczesnych narzędzi zarządzania nieruchomościami i zarządzania finansami w gminach miejskich, aktualizacja dokumentów strategicznych itp.
  - Związek Miast Polskich
  - Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS)
  - Instytut Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR) (dawniej: Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa - KIPPiM)
  - OECD