Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu

O Programie

Celem Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” są  złagodzone zmiany klimatyczne i zmniejszona wrażliwość na zmianę klimatu. Całkowity budżet Programu wynosi 164,7 mln euro (z których 140 mln euro stanowią środki Mechanizmu Finansowego EOG, a 24,7 mln euro wkład krajowy).
Program jest kontynuacją programów środowiskowych wdrażanych przy wsparciu dwóch poprzednich edycji Funduszy norweskich i EOG.

Operator Programu

Ministerstwo Klimatu przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy Programu z Państw-Darczyńców

  • Norweska Agencja Środowiska (NEA)                                                                           
  • Norweska Dyrekcja ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE)                                                                           
  • Krajowa Agencja ds. Energii Islandii  (OS)

Obszary Programowe

  • Energia odnawialna, Efektywność energetyczna, Bezpieczeństwo energetyczne
  • Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja
  • Środowisko i ekosystemy

Program koncentruje się na adaptacji do zmian klimatu i łagodzeniu ich skutków, efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii, w tym energii geotermalnej oraz energii z małych elektrowni wodnych. Program uwzględnia działania z zakresu ochrony środowiska i ekosystemów, w tym gatunków i ich siedlisk. Ponadto program przewiduje wsparcie w ramach trzech oddzielnych projektów predefiniowanych dla obszarów związanych z opisem usług świadczonych przez ekosystemy, budową zdolności administracyjnych w obszarze energii geotermalnej oraz wzmocnieniem oceny przenikania zanieczyszczeń z powietrza.

Beneficjenci

w zależności od naboru: m.in. jst i ich związki, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, przedsiębiorcy (m.in. przedsiębiorstwa przemysłowe, spółki komunalne, w tym producenci energii i ciepła czy właściciele małych elektrowni wodnych).

Nabory

Operator Programu planuje trzy grupy naborów:

  • Pierwsza grupa naborów – ochrona gatunków i siedlisk, ochrona przed inwazyjnymi gatunkami obcymi i zapobieganie ich rozprzestrzenianiu się, poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych, rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej, realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach.
  • Druga grupa naborów – działania podnoszące świadomość w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i dostosowywania się do nich prowadzone przez szkoły, działania w zakresie środowiska i ekosystemów w ramach Funduszu Małych Grantów, budowa/modernizacja miejskich systemów grzewczych i eliminacja indywidualnych źródeł ciepła, budowa instalacji do produkcji paliwa z drewna i biomasy rolnej w postaci peletu.
  • Trzecia grupa naborów – budowa źródeł ciepła z wykorzystaniem energii geotermalnej, zwiększenie wydajności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych, wzmocnione wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Dofinansowanie

Skala dofinansowania różni się w zależności od obszaru wsparcia.

Najwyższy przedział dofinansowania – od 1 do 7 milionów euro – jest planowany dla obszarów rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej oraz budowa / modernizacja miejskich systemów grzewczych i eliminacja indywidualnych źródeł ciepła. Najniższy przedział dofinansowania jest przewidziany dla działań podnoszących świadomość w zakresie łagodzenia zmian klimatu i dostosowywania się do nich przez organy prowadzące szkoły – od 200 tysięcy do 800 tysięcy euro.

Poziom dofinansowania w Programie wyniesie od 45% do 100% i będzie uzależniony od charakteru danego obszaru, a także od maksymalnych limitów związanych z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.                                                                    

 Więcej informacji na temat Programu znajduje się na stronie Ministerstwa Klimatu